سنگ چاقوتیزکن مدل Boker - wasserstein 600 1500 سنگ چاقوتیزکن مدل Boker - wasserstein 600 1500
مقایسه
4

سنگ چاقوتیزکن مدل Boker - wasserstein 600 1500

۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده

سنگ چاقوتیزکن مدل Boker - wasserstein 600 1500

4

سنگ چاقوتیزکن بوکر آلمان

۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی مخصوص سلاخی و قصابی سفارشی استاد کاظمی مدل R-10 چاقوی مخصوص سلاخی و قصابی سفارشی استاد کاظمی مدل R-10
مقایسه
4

چاقوی مخصوص سلاخی و قصابی سفارشی استاد کاظمی مدل R-10

۱۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی مخصوص سلاخی و قصابی سفارشی استاد کاظمی مدل R-10

4

۱۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده
تخته گوشت  چوبی سفارشی مدل  GL50 سایز 25 * 45 سانتیمتر تخته گوشت  چوبی سفارشی مدل  GL50 سایز 25 * 45 سانتیمتر
مقایسه
4

تخته گوشت چوبی سفارشی مدل GL50 سایز 25 * 45 سانتیمتر

۲۸۵,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده

تخته گوشت چوبی سفارشی مدل GL50 سایز 25 * 45 سانتیمتر

4

۲۸۵,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی مخصوص آشپزی مدل فیله بری گوشت با تیغه فولاد دمشقی کد 20 چاقوی مخصوص آشپزی مدل فیله بری گوشت با تیغه فولاد دمشقی کد 20
مقایسه
4

چاقوی مخصوص آشپزی مدل فیله بری گوشت با تیغه فولاد دمشقی کد 20

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 1 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی مخصوص آشپزی مدل فیله بری گوشت با تیغه فولاد دمشقی کد 20

4

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 1 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوتیزکن ورکشاپ (GUIDED FIELD SHARPENER )  اورجینال آمریکایی چاقوتیزکن ورکشاپ (GUIDED FIELD SHARPENER )  اورجینال آمریکایی
مقایسه
4

چاقوتیزکن ورکشاپ (GUIDED FIELD SHARPENER ) اورجینال آمریکایی

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 4 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوتیزکن ورکشاپ (GUIDED FIELD SHARPENER ) اورجینال آمریکایی

4

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 4 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی آشپزی و آشپزخانه حرفه ای مدل پادوین کد 24 چاقوی آشپزی و آشپزخانه حرفه ای مدل پادوین کد 24
مقایسه
4

چاقوی آشپزی و آشپزخانه حرفه ای مدل پادوین کد 24

۵۰۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی آشپزی و آشپزخانه حرفه ای مدل پادوین کد 24

4

۵۰۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی آشپزخانه و سرآشپز حرفه ای مدل KBK کد 32 چاقوی آشپزخانه و سرآشپز حرفه ای مدل KBK کد 32
مقایسه
4

چاقوی آشپزخانه و سرآشپز حرفه ای مدل KBK کد 32

۵۳۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی آشپزخانه و سرآشپز حرفه ای مدل KBK کد 32

4

۵۳۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده