چاقوی میوه خوری تاشو جیبی استاد حمید دادو با تیغه ضدزنگ چاقوی میوه خوری تاشو جیبی استاد حمید دادو با تیغه ضدزنگ
مقایسه
4

چاقوی میوه خوری تاشو جیبی استاد حمید دادو با تیغه ضدزنگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

فقط 4 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی میوه خوری تاشو جیبی استاد حمید دادو با تیغه ضدزنگ

4

چاقوی تاشو جیبی در اندازه 18 سانتیمتر چاقویی مناسب و عالی برای استفاده ی روزمره و استفاده در طبیعتگردی و کوهنوردی که میتوانید با تیغه ی ضدزنگ این محصول دستساز را داشته باشید.

۱۷۰,۰۰۰ تومان

فقط 4 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی میوه خوری طرح شاخ گوزن استاد اکبر چاقوی میوه خوری طرح شاخ گوزن استاد اکبر
مقایسه
4

چاقوی میوه خوری طرح شاخ گوزن استاد اکبر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی میوه خوری طرح شاخ گوزن استاد اکبر

4

۱۶۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده
میوه خوری متوسط دسته صدف حمید میوه خوری متوسط دسته صدف حمید
مقایسه
4

میوه خوری متوسط دسته صدف حمید

۶۲,۰۰۰ تومان

فقط 1 عدد از این محصول باقی مانده

میوه خوری متوسط دسته صدف حمید

4

۶۲,۰۰۰ تومان

فقط 1 عدد از این محصول باقی مانده
میوه خوری سفارشی باربند دو لوله میوه خوری سفارشی باربند دو لوله
مقایسه
4

میوه خوری سفارشی باربند دو لوله

۷۰۰,۰۰۰ تومان

فقط 1 عدد از این محصول باقی مانده

میوه خوری سفارشی باربند دو لوله

4

۷۰۰,۰۰۰ تومان

فقط 1 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی میوه خوری محمدی چاقوی میوه خوری محمدی
مقایسه