چاقوی دم دستی 19 سانتی استاد غلامی با تیغه ضدزنگ چاقوی دم دستی 19 سانتی استاد غلامی با تیغه ضدزنگ
مقایسه

چاقوی دم دستی 19 سانتی استاد غلامی با تیغه ضدزنگ

4

چاقوی دم دستی مناسب برای کارهای سبک در خانه و آشپزی با تیغه ی ضدزنگ و کیفیت بالا

۹۵,۰۰۰ تومان

چاقو دم دستی 19 سانتی ناصر چاقو دم دستی 19 سانتی ناصر
مقایسه
4

چاقو دم دستی 19 سانتی ناصر

۶۱,۹۰۰ تومان

فقط 4 عدد از این محصول باقی مانده

چاقو دم دستی 19 سانتی ناصر

4

۶۱,۹۰۰ تومان

فقط 4 عدد از این محصول باقی مانده
دم دستی گنجشکی  غفاری دم دستی گنجشکی  غفاری
مقایسه
4

دم دستی گنجشکی غفاری

۵۵,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده

دم دستی گنجشکی غفاری

4

۵۵,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی دم دستی طاهری چاقوی دم دستی طاهری
مقایسه
4

چاقوی دم دستی طاهری

۷۰,۰۰۰ تومان

چاقوی دم دستی طاهری

4

۷۰,۰۰۰ تومان

چاقوی دم دستی الماس چاقوی دم دستی الماس
مقایسه
4

چاقوی دم دستی الماس

۶۶,۹۰۰ تومان

چاقوی دم دستی الماس

4

۶۶,۹۰۰ تومان

چاقوی دم دستی غفاری کائوچو چاقوی دم دستی غفاری کائوچو
مقایسه
چاقوی دم دستی مروارید چاقوی دم دستی مروارید
مقایسه
4

چاقوی دم دستی مروارید

۶۵,۰۰۰ تومان

چاقوی دم دستی مروارید

4

۶۵,۰۰۰ تومان

چاقوی دم دستی نوروزی چاقوی دم دستی نوروزی
مقایسه
4

چاقوی دم دستی نوروزی

۷۵,۰۰۰ تومان

چاقوی دم دستی نوروزی

4

۷۵,۰۰۰ تومان