چاقوی مخصوص سلاخی و قصابی سفارشی استاد کاظمی مدل R-10 چاقوی مخصوص سلاخی و قصابی سفارشی استاد کاظمی مدل R-10
مقایسه
4

چاقوی مخصوص سلاخی و قصابی سفارشی استاد کاظمی مدل R-10

۱۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی مخصوص سلاخی و قصابی سفارشی استاد کاظمی مدل R-10

4

۱۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی پوست کنی مدل J20 با کاور برزنتی چاقوی پوست کنی مدل J20 با کاور برزنتی
مقایسه
4

چاقوی پوست کنی مدل J20 با کاور برزنتی

۹۵,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی پوست کنی مدل J20 با کاور برزنتی

4

۹۵,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی پوست کنی مدل کلاسیک استاد بالایی چاقوی پوست کنی مدل کلاسیک استاد بالایی
مقایسه
4

چاقوی پوست کنی مدل کلاسیک استاد بالایی

۸۵,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی پوست کنی مدل کلاسیک استاد بالایی

4

۸۵,۰۰۰ تومان

فقط 3 عدد از این محصول باقی مانده