چاقو ساتور مخصوص آشپزی مدل صربستانی اثر استاد مصطفی کد 550 چاقو ساتور مخصوص آشپزی مدل صربستانی اثر استاد مصطفی کد 550
مقایسه

چاقو ساتور مخصوص آشپزی مدل صربستانی اثر استاد مصطفی کد 550

4

چاقوی صربستانی مخصوص استفاده در آشپزی و آشپزخانه که

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چاقوی مخصوص آشپزی در طبیعت مدل صربستانی با تیغه فولاد دمشقی ( نسخه محدود) چاقوی مخصوص آشپزی در طبیعت مدل صربستانی با تیغه فولاد دمشقی ( نسخه محدود)
مقایسه
4

چاقوی مخصوص آشپزی در طبیعت مدل صربستانی با تیغه فولاد دمشقی ( نسخه محدود)

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فقط 1 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی مخصوص آشپزی در طبیعت مدل صربستانی با تیغه فولاد دمشقی ( نسخه محدود)

4

چاقوی حرفه ای مخصوص آشپزی در طبیعت با فولاد دمشقی، چاقویی بسیار تیز برای استفاده در آشپزخانه برای آشپزی از این چاقو میتوانید در آشپزخانه و یا حتی در طبیعتگردی به عنوان چاقوی سرآشپز استفاده نمایید.

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فقط 1 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی آشپزی در طبیعت مدل صربستانی کوپالا کد 125 چاقوی آشپزی در طبیعت مدل صربستانی کوپالا کد 125
مقایسه
4

چاقوی آشپزی در طبیعت مدل صربستانی کوپالا کد 125

۶۶۵,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی آشپزی در طبیعت مدل صربستانی کوپالا کد 125

4

۶۶۵,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی سرآشپز حرفه ای مدل صربستانی با دسته پلکسی گلاس مشکی و کاور چرمی چاقوی سرآشپز حرفه ای مدل صربستانی با دسته پلکسی گلاس مشکی و کاور چرمی
مقایسه
4

چاقوی سرآشپز حرفه ای مدل صربستانی با دسته پلکسی گلاس مشکی و کاور چرمی

۹۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 1 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی سرآشپز حرفه ای مدل صربستانی با دسته پلکسی گلاس مشکی و کاور چرمی

4

۹۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 1 عدد از این محصول باقی مانده
چاقوی سرآشپز مدل صربستانی سفارشی ( بدون جلد) چاقوی سرآشپز مدل صربستانی سفارشی ( بدون جلد)
مقایسه
4

چاقوی سرآشپز مدل صربستانی سفارشی ( بدون جلد)

۵۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده

چاقوی سرآشپز مدل صربستانی سفارشی ( بدون جلد)

4

۵۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 عدد از این محصول باقی مانده